Cikkek

Kövesse asztro-híreinket a blogunkon!
Olvasd hetente frissülő cikkeinket!

A csillagjegyek bolygói

A csillagjegyek bolygói

Dátum: 30.08.2013

Az asztrológusok sokféleképpen osztályozzák a csillagjegyeket, minőségük (pl.: tavaszi), sorrendjük és uralkodó bolygóik tulajdonságainak mintájára. Ez utóbbi, vagyis a dinamikájuk szerint az egyik három halmazra bontja a jegyeket: kardinális (akarati) kos, bak, mérleg, rák; fix (érzelmi): oroszlán, bika, vízöntő, skorpió; és labilis (gondolati): nyilas, szűz, ikrek, halak.

A másik négy csoportosítás is figyelembe veszi a jegyhez tartozó bolygók tulajdonságait, ezek klasszikusan: a tüzes jegyek – energikus (kos, oroszlán, nyilas); a levegős vagy légies – eszmei (ikrek, mérleg, vízöntő); a föld vagy földies – gyakorlatias (bika, szűz, bak); és a vizes – álmodozó (skorpió, rák, halak).

Ha megismerjük az egyes jegyek és a hozzájuk tartozó bolygók (úgynevezett uralkodóik) tulajdonságait, máris könnyen megértjük a fenti csoportosításokat is.

A hét ősbolygó közül a Nap és a Hold egy-egy, a többiek 2-2 jelben érvényesítik legjobban és legtisztábban természetüket, mert ezekben a jelekben a bolygó tulajdonságai a legjobban egyeznek a jel tulajdonságaival. Tehát akárhol áll egy adott horoszkópban a bolygó, akár a saját jelében, akár máshol, ezeknek a jegyeknek mindig az ura marad.

Nap az Oroszlánban, Hold a Rákban, Merkúr az Ikrekben és a Szűzben, Vénusz a Bikában és a Mérlegben, Mars a Kosban és a Skorpióban, Jupiter a Nyilasban és a Halakban, Szaturnusz a Bakban és a Vízöntőben. Az Uránusz (újkori bolygók egyike) társuralkodó a Vízöntőben, a Neptunusz társuralkodó a Halakban, a Plútó társuralkodó a Skorpióban.

Kos: Lendület, küzdőképesség, akaraterő. Mars = cselekvés, törekvés, akarat, ösztön, erős szexualitás, testi erő, energia, kezdeményezőkészség, férfias oldal, izomzat, agresszivitás

Pozitívuma: harcias, határozott, energikus. Negatívum: ingerlékeny, durva.

Bika: Kimértség, anyagiasság, kényelemszeretet. Vénusz = harmónia, egyensúly, kapcsolat, érzelem, erotika, szeretet, szerelem, személyes kapcsolatok, művészetek, divat, egyetértés, szeretet, nőies oldal, művészi érzék. Pozitívum: szelíd, barátságos, kapcsolatteremtő, idealista. Negatívum: határozatlan, bizonytalan, túl romantikus, stressz-helyzetekben másoktól függő.

Ikrek: Mozgékonyság, alkalmazkodóképesség, szétszórtság. Merkúr = tiszta ész, értelem, gondolkodás, intelligencia, gondolatközlés, mozgás. Pozitívum: intellektuális, jó megfigyelőképesség, ésszerűen gondolkodó, sokoldalú, vitakedvelő, kiváló beszédkészség. Negatívum: kötekedés, kritikus, ideges, feszült.

Rák: Érzelmi élet, gondoskodás, anyáskodás. Hold = odaadás, lelkes részvétel, kedélyvilág, lelkivilág, fantázia, hangulati hozzáállás, szimpátia, ösztön, intuíció, változás, érzelem. Ösztönvilág, intuíció, változás, érzelem, lelkiség, hangulat, kedélyállapot, nőiesség, változás, bizonytalanság, ritmus, termékenység, vízzel kapcsolatos dolgok. Otthon, család, anya, termékenység, testnedvek, emlékezés. Pozitívum: természetesség, ösztönösség, türelmesség, dús fantázia, együttérzés. Negatívum: álhatatlan, szűk látókörű, megbízhatatlan.

Oroszlán: Önérzet, méltóság, uralkodás. Nap = összes életösztön, az akarat, az önkibontakoztatás, életerő, önkifejezés, adakozó szív, szeretet, alkotókészség, egyszerű, hétköznapi örömök, önbecsülés, férfiasság, melegség, kreativitás. Pozitívum: nyíltszívű, adakozó, szeretet, nagylelkűség. Negatívum: nagyképűség

Szűz: Rend, pontosság, gyakorlatias gondolkodás. Merkúri, lásd az ikreknél.

Mérleg: Könnyedség, harmóniára való törekvés, diplomáciai képesség. Vénuszi, lásd a bikánál.

Skorpió: Misztikus képességek, érzékiség, szenvedélyek. Marsikus, lásd a kosnál. Társuralkodója a Plútó = mély változások, mássá levés, átalakulás vágya, kirekesztés, kitörés, átalakulás, nemi szervek, fajfenntartás, halál, tudattalan, elfojtott tudattartalmak, érzelmek. Pozitívum: erőt adhat az akadályok leküzdéséhez. Negatívum: ravasz, kritikus, titokzatoskodó, kegyetlen.

Nyilas: Lelkesedés, magas célok, széleskörű érdeklődés. Jupiter = tanulás, filozófia, nyelvek, világnézet, biztosítja a jóra való törekvést, növekedés, gyarapodás, közösség, társadalom, kiteljesedés, értékigenlés, siker, szellemi és fizikai terjeszkedés. Pozitívum: optimizmus, hűség, igazságosság. Negatívum: túlzott derűlátás, extravagancia, önáltatás, önteltség.

Bak: Anyagiasság, merevség, szívósság, céltudatosság. Szaturnusz = racionalitás, korlátozás, gát, tradíció, hagyomány, óvó-védô, lezárulás, határvonás, tartás, stabilitás, irányítás, az öreg tanító, bölcsesség, sorsszerűség. Pozitívum: kitartás, állhatatosság, szívósság, gyakorlatias, óvatos. Negatívum: korlátozás, önző, szűklátókörű, kegyetlen.

Vízöntő: Eredeti gondolkodásmód, vágy a függetlenségre. Jupiteri, lásd a nyilasnál. Társuralkodója az Uránusz = katalizátor, gyorsító, újdonság, megvilágosodás, ingadozás, szétszakítás, megrázkódtatás, váratlan, fiatalos. Pozitívum: eredetiség, sokoldalúság, függetlenség. Negatív: excentrikusság, különcködés, lázadás.

Halak: önzetlenség, szolgálatkészség, lelki bizonytalanság. Jupiteri, lásd a nyilasnál. Társbolygója a Neptunusz = irracionalitás, fantázia, álomélet, illúziók, tudatalatti, megsejtések, homályosság, valóságérzék hiánya, költészet, tánc, fényképezés, festészet, alkohol, drogok, gázok, gyógyszerek. Pozitívum: idealizmus, képzelőerő, érzékenység. Negatívum: gondatlanság, határozatlanság, csalás.

Hagyj hozzászólást

*