Cikkek

Kövesse asztro-híreinket a blogunkon!
Olvasd hetente frissülő cikkeinket!

advent

Hogyan kérheted az adventi szentek segítségét?

Dátum: 05.12.2014

Az advent szó jelentése: eljövetel. Mégpedig a latin „adventus Domini”  = „az Úr eljövetele” kifejezésből.

Az adventi időszak tehát a karácsonyra, Jézus születésére felkészítő szakasza az évnek.

A középkorban, VII.Gergely pápa uralkodása idején (1073-1085) állapodtak meg az egyházi vezetők, hogy a karácsonyt (dec. 25-ét) megelőző negyedik vasárnappal kezdődik az adventi időszak.

Fehér Fény, kód 303, online jós, jóslás, ezotéria, energia

Advent idején – a keresztény egyházak tanításai, elvárásai szerint – a hívők Jézus születésére várva elcsendesedtek, évszázados szokások szerint ilyenkor tilos volt a mulatozás, esküvőket is csak külön egyházi engedéllyel lehetett ilyenkor tartani.

Miért alakult így? Mert ez az év „legsötétebb szaka”. A téli napforduló előtt, ahogy rövidülnek a nappalok, a Fény egyre csak fogy. S ilyenkor az embereknek, – a lelkeknek is – nagyszerű lehetősége volt elcsendesedni, végiggondolni, mi is történt az év során, milyen események történtek velük, milyen élményeket kell feldolgozni, megérteni.

Óriási ajándék ez, hiszen a lélek azért születik le, ölt testet, hogy itt a földön a lehető legtöbb élményt élje át, tapasztalja meg, s értse meg azoknak a tanításait a saját fejlődése érdekében. S az élmények gyűjtése nem azt jelenti, hogy öncélúan habzsoljuk az élvezeteket, vagy az egyik adrenalin-bombát a másik után robbantsuk a szervezetünkben. Az a feladatunk, hogy az átélt történések TANULSÁGAIT vonjuk le, s azt megértve a lelkünk egyre BÖLCSEBBÉ VÁLJÉK. S így életünk eljövendő szakában, s a következő inkarnációkban (megtestesülésekben) már ezeknek a tapasztalatoknak, s tanulságoknak a birtokában a lehető legjobb döntéseket hozzuk.

gyertya, gyertyák, gyertyamágia, advent, asztro show

EZ A LÉLEK FEJLŐDÉSE, EZ A LELKEK LESZÜLETÉSÉNEK AZ ÉRTELME!

S az adventi időszak szentjei ezt a feladatot segítenek teljesíteni.

A névnapok az adott naphoz kapcsolt szentek ünnepéből alakultak ki.

Az egyes szentek ünnepei – mivel ilyenkor minden prédikáció, minden elmélkedés az ő tetteik tanulsága, életük tanítása körül forgott – mindig azokat az energiákat hozták le a földre, amiket ők képviseltek, megtestesítettek. Ezért az a minőség, amit ezek a szentek képviseltek, ez jelenik meg az ő (név)napjukon is. Mivel mindez az év ugyanabban a szakában történt évszázadokon keresztül, ezért az évnek ugyanazon a napjain újra és újra ugyanazok az energiák jelennek meg. (Még akkor is, ha ma már nagyon jelentős energiák tudatosan dolgoznak azon, hogy ezeket eltorzítsák, megváltoztassák a kommersz elanyagiasulás irányába).  Ezt az energiát átélve, felfogva, lekötve élhetjük meg azokat a tanításokat, amik a mi lélekfejlődésünket elősegíthetik.

Tamara, 513 kód, asztrológus, kártyajós, mágiák

ÍGY SEGÍTHETNEK MINKET AZ ADVENTI SZENTEK.

adventi koszorú, advent, szentek, asztro show

Szokás az Adventet Szent András apostol napjához is kapcsolni, ilyenkor úgy tekintik, az advent az András-naphoz (nov.. 30.) legközelebb eső vasárnappal veszi kezdetét. (Mint például idén is, Advent első vasárnapja éppen András-napra esik.) Ilyenformán Szent Andrást tekinthetjük az advent legelső szentjének.

Szent András Jézus egyik legelső tanítványa, aki nyitottságával, elfogadásával, a korabeli Júdeában honos idegengyűlölettel szembeni fellépésével, mélységes emberségével tűnt ki a korabeli követők, s a tanítványok közül is. Ő az, aki nem félt az újtól, a más kultúrától, s így fogadták BE, s fogadták EL őt a kurdok, örmények, s a magyarok ősei, a szkíták is.

Ágnes jósnő, kód 313, jósnő, legjobb jós, ezotéria, tisztánlátó

Ő ezeknek a tulajdonságainak az újraélésével segíthet minket.

Szent Ferencből kettőt is ismer a teológia.

Assisi Szent Ferencet szinte mindenki ismeri, az előkelő gazdag nemes úr, aki katonaként harcolt, zsákmányolt és dorbézolt, majd felismerte ennek a hiábavalóságát és minden vagyonát szétosztotta a szegények között, s lett kéregető, kolduló barát. (S alapította meg később a kolduló ferences barátok rendjét.)

Szent Ferenc, advent, szentek, szentek segítsége

Aki pontosan ezzel mutat példát: NEM AZ ANYAGI JAVAK, AZ ÉLVEZETEK HAJSZOLÁSA JUTTAT EL A BOLDOGSÁGHOZ, HANEM AZ ALÁZAT, ami a sorsunk, a számunkra megjelenő „isteni akarat”, s ezzel együtt járó nehézségeink Elfogadását is jelenti, és legfőként a SZERETET Isten minden teremtménye iránt, s MÁSOK és a magunk munkájának a MEGBECSÜLÉSE.

Szalézi Szent Ferenc egy másik korban, másik földrajzi helyen ugyancsak ezeknek az elveknek élt. Kedvenc jelmondata „Égre szegezett tekintettel kell végezni a földi dolgokat … Amit szeretettel csinálunk, az maga is szeretet…”
Szalézi Szent Ferenc, advent, szentek segítsége, ezotéria

Ők erre tanítanak minket.

Szent Borbála (Szent Barbara) történelmileg kissé vitatott szent, aki keresztény voltát a kínzások s megaláztatások ellenére sem tagadta meg, s ezért a legkülönbözőbb égi csodák óvták, mígnem elérte a vég: lefejezték. Azonban a lélek, a lelke megdicsőült, s mára vértanú a keresztény kultúrában s a tizennégy segítő szent egyike.

Szent Borbála, advent, szentek segítsége

Ő a hitének megvallásával és minden körülmények közti megőrzésével mutatja a követendő példát.

Szent Miklós-t, a vagyonát a szegények közt szétosztó egykori myrai püspököt számtalan legenda övezi. Egyben mindegyik megegyezik: Önzetlen segítséget nyújt az arra rászorulóknak, akár például tengeren, bajba jutott hajósok megsegítésével, akár szegény embernek kéményen beejtett ajándékkal. S soha nem vár el hálát, viszonzást, dicsőítést.

Segíteni AZÉRT SEGÍT, MERT MEGTEHETI. Mert képességeket, tehetséget kapott az Úrtól, s ezt mások megsegítésére (is) használta.

Ő tehát az önzetlen segítséget, a rászorulók támogatását állítja elénk követendő példaként.

Szent Miklós, advent, szentek segítsége

Szirakúzai Szent Lúcia (Szent Luca) a korai kereszténység idején látomásának engedve megfogadta, nem megy férjhez, s hozományát a szegények között osztotta szét. Amikor kijelölt vőlegénye ezt megtudta, feljelentette a helytartónál, aki először arra ítélthogy mutasson be áldozatot a pogány isteneke, nek, s amikor Lúcia ezt megtagadta, elítélte, s szörnyű kínzások után kivégeztette.

Az ő példája is a hitének megőrzése, megvédése, a lelki értékek előbbre helyezése az anyagiaknál. Nem utolsó sorban annak bemutatása az önző vőlegény-jelöltön keresztül, hogy a szeretet és a birtoklás összekeverése, az anyagi javak utáni vágy, az értük folytatott felesleges küzdelem milyen aljasságokra teszik képessé az embert.

Szent Lúcia, Luca, segítség, advent

 

Jól látható, jól érzékelhető tehát, hogy az adventi időszak, a fény eljövetelének várása nem arról szól, hogy kétségbeesetten rohangáljunk egyik áruházból a másikba, hogy egy újabb, – legtöbbször teljesen felesleges – tárgy, dolog megszerzésével próbáljuk bizonygatni családunknak, ismerősünknek, – jobb esetben szeretett személyeknek – hogy mennyire fontosak számunkra. Ilyenkor el kell  csendesednünk, felmérnünk a helyzetünket, az év során elvégzett s el nem végzett teendőinket, s felkészülni az újra növő fénnyel beköszöntő új év új feladataira.

S EBBEN, a LEZÁRÁSBAN és a majdani ÚJRAKEZDÉSRE FELKÉSZÜLÉSBEN SEGÍTENEK az adventi szentek.

Az adventi szentek tehát nemes lelkük erejéből fakadó cselekedeteikkel mutatnak példát nekünk.

Mi – többnyire – nem vagyunk szentek. De, ha a csüggedés, a kétségbeesés, az elkeseredés lenne éppen úrrá rajtunk, mindig jól jön a segítség, az erő, amelyet ezek a szentek sugároznak felénk a mai napig is.

S ha úgy érzi, hogy elakadt, NEM TUDJA a lezárást, vagy a felkészülést egyedül JÓL MEGOLDANI, akkor hívja a cikk szerzőjét, Fehér Fényt a 303-as melléken, vagy az Astro24h további jósait, akik segítenek az elakadást okozó blokkok feloldásában, s a szükséges lépések megtételében.

Lajkolj minket!

Hagyj hozzászólást

*