Cikkek

Kövesse asztro-híreinket a blogunkon!
Olvasd hetente frissülő cikkeinket!

A kiromantia szerint miről árulkodnak az Ön ujjai ?

A kiromantia szerint miről árulkodnak az Ön ujjai?

Dátum: 21.11.2011

Kiromantia avagy  jóslás tenyérből

A tenyér jóslás,  avagy a kiromantia a tenyér vonalak, jelek, dombok elemzésén alapszik, valamint a tenyér és az ujj alakjának és hosszának az elemzésén.

A kis vagy a Merkúr-ujj – az Ön ösztöneiről és a kommunikációs készségéről tanúskodik a kiromantia szerint. Amennyiben erősen a gyűrűs ujj  felé hajlik, egy együtt érző és jólelkű személyről van szó. Ha elkülönül a többitől, az azt jelzi, hogy egy nagyon önálló és mindenben eredeti egyéniségről van szó. A nagyon hosszú kisujj  nyelvi és kommunikációs készséget jelent. Ennek az ujjnak a kis mérete önbizalomhiányra utal.

A  harmadik rész, vagyis az ujjhegy: ha hosszú, akkor egy ékesszóló és bájos egyénről van szó, aki nagyfokú észleléssel van megáldva, ha rövid, akkor ez szégyenlősséget és nehézségeket jelent a kihívások terén. Az ujj  második vagy a középső része: ha az ujjnak  ez a része hosszú, olyan emberre utal, aki általában az egészségügyben dolgozik, amennyiben rövid, határozott egyénre utal, aki sok időt szentel másoknak a kiromantia tudományában. Az ujj harmadik része, vagyis a gyökere: amennyiben hosszú, akkor az az ember szabadságra, külön egyéniségre törekszik, ha pedig rövid, akkor naiv és hiszékeny jellem.

A gyűrűs vagy Apolló-ujj  – az alkotókészség és a tökéletesség jelképe. A művészetekben, az ízlésben és a stílusokban való jártasságról szól. Amennyiben olyan hosszú, mint a középső ujj (vagy hosszabb) olyan egyénre vall, aki vállalja a kockázatot vagy arra, hogy hazárdjátékos. A rövid gyűrűsujj aszkéta jellemű egyénre vall.

Az ujj harmadik része vagy az ujjhegy: amennyiben hosszú, kreatív emberről van szó, aki hajlamos arra, hogy az élethelyzeteket túldramatizálja, ha rövid, akkor olyan emberről, akitől a művészetek távol állnak. Az ujj  második része vagy a középső rész: ha hosszú, akkor az egyénnek különös érzéke van a stílusokhoz és a különös részletekhez, a rövid a stílus és a szépség hiányát jelzi. Az ujj első része vagy az ujjgyökér: amennyiben hosszú, akkor az illetőnek különleges adottsága van a jó ízléshez és a stílusokhoz, az is lehet, hogy így keresi a kenyerét, a rövid ujjgyökér pedig az alkotókészség és az ízlés hiányát jelzi.

A középső vagy a Szaturnusz-ujj  arról tanúskodik, hogy az illető hogyan viszonyul az anyagi javakhoz és az élethez szükséges legelemibb dolgokhoz. Amennyiben hosszú, határozott, tehetséges és ambiciózus személyre vall, aki képes megalapozni a saját vállalkozását. Ha rövid, akkor egy különc emberről van szó, aki lázong az elfogadott társadalmi normák ellen. Amennyiben a gyűrűs ujj felé hajlik, az illetőnek szüksége van érzelmi és anyagi biztonságra, az ilyen emberek nem szeretik a veszekedést és csak akkor boldogok, ha a szeretett személy mellettük van. Ha messze van a gyűrűsujjtól, akkor az illetőnek időről időre magányra van szüksége.

Az ujj harmadik része vagy az ujjhegy: a hosszú olyan hivatásokra utal a kiromantiában, mint a rendőr, felügyelő, kutató és akik mindig aprólékos munkát végeznek, hogy titkokat fedjenek fel és megfejtsék a dolgok és az események rejtett jelentését, a rövid ujj szófogadó emberre utal, aki lassan és biztosan dolgozik. Az ujj  második része vagy a középső rész: olyan emberre vall, aki kedveli a természettudományokat, ezek főleg tudósok és akik otthonosan érzik magukat a számok világában, különösen ha vékony, ha pedig vastagabb, akkor természetkedvelő egyénről van szó, a rövid ujj pedig különc egyénre vall, aki állandóan ugyanazt a hibát követi el.  Az ujj  első része vagy az ujj gyökere: A hosszú ujj  egoista emberről árulkodik, akinek önzően szükségszerű az anyagi biztonság, a rövid olyan személyre vall, aki nagyon óvatos a pénzzel.

Az ujj  harmadik része vagy az ujjhegy: a hosszú ujj nagy értelmi képességekkel rendelkező egyénre vall, ezért gyakoriak a politikai, jogi és egyházi karriert építőknél, néha cinikus, az anyagi világ felé forduló egyént jellemzi. Az ujj második része, vagyis a középső rész: a hosszú ujj nagyfokú ügyességet jelez minden téren, a rövid pedig az ambíció hiányára utal. Az ujj első része vagy az ujj gyökere: a hosszú gyakran sportolóknál fordul elő, de konyhaművészetben  való készségre is utal, a rövid pedig olyan egyénre vall, aki logikusan gondolkodik.

A mutatóujj vagy a Jupiter-ujj arra a módra utal, ahogyan önmagunkat értékeljük, és ahogyan viszonyulunk a világhoz. A kiromantia szerint ha a hüvelykujj felé hajlik, aki becsületes és ambiciózus személyről van szó. Ha távol van a középső ujjtól, akkor egy független egyénről beszélünk, aki hajlamos a filozofikus gondolkodásmódra, ha pedig a középső ujj felé hajlik, akkor egy nagyon gondos és együtt érző személyről van szó. Az ujj minden részének jelentése van, az elemzésük pedig minden részének az összehasonlításával történik.

A hüvelykujj  az akaraterőt képviseli, a logikai képességeket és az életképesség szintjét. A hajlítható hüvelykujj alkalmazkodó egyénre vall, ha pedig merev, hajlíthatatlan, akkor makacs egyénről árulkodik, aki nem tér el a saját elveitől.

Az ujj  harmadik része vagy az ujjhegy: a hosszú ujj határozott egyénre utal, a rövid akarathiányra és határozatlanságra vall. Az ujj második része, vagyis a középső rész: amennyiben rövidebb a harmadik résznél, olyan egyénre utal, akit a józan ész és a logika vezérel, ha a második rész hosszabb a harmadiknál, az nagy gondolkodókat jelez, akiknek általában gondjaik vannak a saját elgondolásaik megvalósításában. Az ujj  első része vagy az ujjgyökere: csak a Vénusz-domb segítségével lehet elemezni, amely az első részt alakítja.

 

Utoljára módosítva: 2013.12.12.

Hozzászólások lezárva