Cikkek

Kövesse asztro-híreinket a blogunkon!
Olvasd hetente frissülő cikkeinket!

St-Sealtiel.

Tudj meg többet az angyalokrol – Sealthiel angyal

Dátum: 26.03.2015

Sealthiel az alázat angyala. (Néhány apokrif irat, illetve biblia-értelmezés szerint arkangyal, de ez nem fedi a valóságot. )

Egyes fordítások szerint nevének jelentése: „Istennek szóló imádság”. Szinte mindig kezében egy templomi füstölővel ábrázolják, ezzel jelképezik az imádság és a Szentáldozás, az Isteni Áldozat felajánlását, ennek fontosságát. (Ez utóbbit természetesen főként a katolikus világban.)

Seathiel angyal, segítő angyal, angyali üzenet

Mert ő az Alázat Angyala. Az alázaté, ami NEM a megalázkodást jelenti.

Hanem az alázatot, ami a saját (legtöbbször pillanatnyi) ÉRDEKEINK ALÁRENDELÉSÉT jelentik. Ez lehet egy megnyilvánult Isteni Akarat elfogadása ellenkezés és LÁZADOZÁS NÉLKÜL.

De a hétköznapi életben lehet például egy FELADAT teljesítése során megnyilvánuló alázat is. Ismert újságírói fordulat, amikor azt írják, hogy „a színész alázattal közelített a szerepe felé”, vagy „a festő alázattal nyúlt az ecsethez”, esetleg „az író alázattal nyúlt a témához”. Ezek mind-mind azt jelzik, amikor egy feladat fontosságát felismerve, a saját egónk ELÉ helyezzük azt.

Tehát az alázat valódi értelme, hogy be kell látnunk, fel kell ismernünk, hogy az életben igen gyakran a saját fontosságunkat megelőzi valami magasabb rendű érdek, ami legtöbbször egy magasabb erkölcsi szempont, egy nálunk nagyobb, fontosabb szándék alapján került elénk feladatként. És ennek a felismerése, ELFOGADÁSA után, a kellő alázattal történő megoldása ÉPPEN MINKET SEGÍT előrébb jutni a saját lelki, spirituális fejlődésünk útján.

Altar angyal, angyal, angyali segítség, angyali üzenet

S ez persze nem feltétlenül jelenti, hogy ez az anyagi világban is előrébb visz minket. Viszont:  a karma törvénye alapján is – legtöbbször kis időbeli csúszással, de – szinte mindig megkapjuk a jutalmat itt, az anyagi világban IS.

Amire Sealthiel felhívja a figyelmünket:

„Szakíts elég időt az imádságra a nap során, hogy az események úgy történjenek, ahogyan szeretnéd!”

„Mondj köszönetet, adj hálát minden áldásért, amit az életedben kapsz, s ami történik veled!”

„Mindig gyermeki hittel és bizalommal fordulj Istenhez!”

„Töltse ki az életedet az imádság, dicséret és hálaadás!”

 Seathiel angyal, segítő angyal, angyali üzenet, asztro show

Abban segít tehát Sealthiel, hogy felismerjük, hogy mikor kell az egónkat háttérbe szorítani, mik azok a feladatok, amelyeket kellő alázattal KELL megközelítenünk, s hogyan tudunk a saját feladatainkra koncentrálva mégis egy nagyobb közösség érdekeit, vagy a saját fensőbb érdekünket szem előtt tartva cselekedni. S ahogy a gyermek KÉTSÉGEK NÉLKÜL BÍZIK az Isteni segítségben, úgy kell a gyermek tisztaságával, hitével és bizalmávalKÉTSÉGEK NÉLKÜL – imádkoznunk. S a kérésünk meghallgattatik.

És, hogy a kapott ajándékot KÖSZÖNJÜK MEG! Mert NEM TÖRVÉNYSZERŰ, hogy minden és mindenki csak nekünk segítsen.

MINDIG KÉRNI KELL és MEGKÖSZÖNNI! Ezt jelenti az Imádság és a Hála(adás).

Seathiel angyal, festmény, segítő angyal, angyali üzenet, asztro show

Nem véletlen, hogy nevét gyakran fordítják, használják így: „Meghajolva könyörgök hozzád”.

Az angyalok szándéka, hogy segítsék az emberek életét. A mi életünket. Azzal, hogy megmutatják, hogyan léphetünk előrébb a – saját magunk választotta – úton. Minden angyal egy-egy részterület felelőse. Sealthiel megmutatja, hogy hogyan tudjuk a saját szándékaink megvalósítását SIKERESEN elősegíteni. Imádságokkal. Az pedig nem könyörgés. Az imádság KÉRÉS. Fohász, amivel azért fordulunk az Égiekhez, hogy segítsenek egy adott élethelyzetünkben. S ezt ők mindig akceptálják, s majdnem MINDIG TELJESÍTIK is.

Fehér Fény, kód 303, online jós, jóslás, ezotéria, energia

Minél inkább összhangban van a kérésünk az élettervünkkel – annál jobban, annál teljesebben teljesítik. Mert az élettervünket még a lelkünk leszületése előtt mi magunk (a saját lelkünk, a Felsőbb Vezetőinkkel) állítjuk össze, a szerint, hogy milyen megtapasztalni, feldolgozni és megtanulni valókért érkezünk ide a háromdimenziós világunkba, a sűrű rezgésű anyagi világunkba.

Ami a létező tanulóhelyek legnehezebbike. De tudjuk, tanulni csak feladatok teljesítése, megoldása árán tudunk. S minél nehezebb egy feladat, annál többet tanulhatunk, fejlődhetünk a megoldásukkal.

A Létezés SOHA NEM ÁLLÍT ELÉNK OLYAN FELADATOT, amit NEM TUDUNK MEGOLDANI. SOHA.

De, ha imáinkban őszintén kérjük, akkor kérésünkre könnyíthetnek a feladaton. Mondjuk úgy, hogy közelebb visznek a helyes válaszhoz – a népszerű vetélkedő műsor hasonlatával élve „megfelezik a válaszokat”, lecsökkentik a lehetséges helytelen válaszok számát. S máris könnyebb a helyes útra rátalálni.

Vagy: „telefonos segítségét kérhetünk a 0690 633 991 telefonszámon”. Akár szó szerint is, hiszen az Asztro-center tanácsadói valóban segíthetnek Önnek, ha nehéz döntés előtt áll, vagy, ha szorult élethelyzetéből keresi a kiutat. S segíthetnek abban, hogy közreműködésükkel Sealthiel rávezesse Önt a helyes útra.

Hagyj hozzászólást

*